Ґендерний моніторинг законодавчої діяльності Верховної Ради України (2 і початок 3 сесії)

Ґендерний моніторинг законодавчої діяльності Верховної Ради України (2 і початок 3 сесії)

 

Ми мріємо, думаємо і говоримо про ґендерно-чутливий парламент, але водночас і бідкаємося, що наші (громадянського суспільства) зусилля в цій сфері не дають поки бажаних результатів. Для підвищення ефективності нашої діяльності ми постійно знаходимося в пошуку нових форм.

Так, Інформаційно-консультативний жіночий центр з 2 сесії Верховної Ради 7 скликання (лютий 2013) почав ґендерний моніторинг законодавчої діяльності. У зв’язку з відсутністю фінансування, ми змогли охопити лише невеличку частину всіх аспектів законодавчої діяльності, хоча ця «невеличка» частина за минулу сесію складає близько 40 сторінок з переліком законопроектів.

Поки ми зосередилися лише на аналізі текстів зареєстрованих законопроектів з виділенням тих, які мають чи можуть мати ґендерний компонент, і тих, які мають або можуть мати ґендерний вплив.

Так, з майже 1400 законопроектів, зареєстрованих за 2 сесію, близько 120 мали ґендерний вплив і лише близько 10 – ґендерний компонент.

З початком 3 сесії ми врахували свої власні недоліки і продовжили ґендерний моніторинг законодавчої діяльності.

За місяць з початку 3 сесії зареєстровано трохи більше 200 законопроектів, з яких практично лише один має чіткий ґендерний компонент. Ще 2 можуть мати ґендерний вплив.

Зупинимося детальніше на законопроекті з ґендерним компонентом.

Це № 3212 народного депутата Ю. Міхальчишина "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні).

 

Текст законопроекту невеликий, тому він наведений повністю.

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49–51, ст. 376 із наступними змінами) наступні зміни:

1. Доповнити пункт 3 розділу XV новим абзацом шостим такого змісту:

 

"жінки, які народили одну дитину і більше та виховали її (їх) до досягнення  шістнадцятирічного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію за віком із зниженням пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, на 2 роки за кожну дитину, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу;"

 

2. Абзаци шостий – восьмий пункту 3 розділу XV вважати абзацами сьомим – дев’ятим.

 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

На наш погляд, текст цікавий тим, що в ньому зосереджені різні ґендерні концепції і «пастки».

 

З одного боку, ми бачимо бажання врахувати репродуктивну діяльність жінки з народження і виховання дитини та якимось чином її компенсувати. З іншого – якщо жінка народила, але не виховала дитину, то ті, хто її виховали (батько, прийомні батьки тощо), не матимуть подібних пільг. Окрім іншого, більш ранній час виходу жінки на пенсію відповідно зменшує її стаж та коефіцієнт нарахування пенсії.

Ми окреслили лише деякі аспекти моніторингу законодавчого процесу, але процес показує, що попереду ще багато відкриттів і цікавих знахідок.

Чекаємо на коментарі.

 

1 Comment

Сторінки