Ґендерний моніторинг листопада - грудень 2013

Ґендерний моніторинг законодавчої діяльності Верховної Ради України

Листопад – грудень 2013 р.

 

Інформаційно-консультативний жіночий центр пропонує ґендерний моніторинг законодавчої діяльності за листопда – грудень 2013 року.

За останні два місяці року було зареєстровано більше 300 законопроектів. Розглянемо їх на наявність ґендерного компоненту і ґендерних впливів.

 

Так Стаття 14 Розділ V. Заборона дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, належності до племені або профспілкового членства має ґендерний компонент та ґендерний вплив і спрямована на трансформацію системи прав і можливостей жінок і чоловіків.

 

0053

07.11.2013

Проект Закону про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики № 117

Президент України

 
 

Наступна постанова матиме ґендерний вплив, бо права людини серед інших містять права жінок як окрему категорію та ґендерний компонент має наскрізний вплив на права людини інших груп.

 

 

3412/П

05.11.2013

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан дотримання прав людини в Україні"

Народний депутат України
Пацкан В.В.

 

 

Наступна група законопроектів стосується питань соціального захисту та більше підпадає під категорію ґендерного впливу. Хоча 3380 містить ґендерний компонент.

 

Проблема насильства в сім’ї є частиною переліку складних життєвих обставин, а потерпілими від насильства в сім’ї в Україні, згідно статистики, переважно є жінки, тому наслідки від реалізації такого закону можуть мати відповідний ґендерний вплив.

 

 

3558

06.11.2013

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Кабінет Міністрів України

 

 

 

Законопроект містить положення про патронат в сім’ї, і воно стосується як жінок, так і чоловіків. Тобто вказаний законопроект передбачає певні кроки до гармонізації ролей в сім’ї.

3651

20.11.2013

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми

Народний депутат України
Жук М.В.
Тігіпко С.Л.
Різаненко П.О.
Присяжнюк О.А.
Нечаєв О.І.

 

 

Проект Закону про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки №3738 від 06.12.2013, поданий Кабінетом Міністрів України, містить прямі посилання на ґендерно орієнтований підхід, проте згаданий документ не містить його визначення як і інші вже прийняті нормативно-правові акти. Це не відповідає вимогам нормотворчої техніки, а також може бути предметом маніпулювання.

2. Забезпечення продовження виконання ефективних програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі за рахунок коштів донорів

7) запровадження ґендерно орієнтованого  підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

8) проведення  дослідження рівня доступності медичної допомоги і соціальних послуг, що надаються з урахуванням ґендерно орієнтованого підходу людям, які живуть з ВІЛ, державними та громадськими організаціями, та розроблення за його результатами плану заходів щодо запровадження чи покращення таких допомоги і послуг

ризикованої поведінки військовослужбовців серед нового поповнення, військовослужбовців строкової, контрактної служби, офіцерів та курсантів;

Проект Закону про затвердження Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український вимір" № 3748 від 11.12.2013, поданий Кабінетом Міністрів України, містить положення, які стосуються жінок, але це є сталий підхід, якій більше стосується уроджених фізіологічних відмінностей, ніж набутих ґендерних.

Виконання Програми забезпечить:

скорочення кількості абортів серед підлітків 15—17 років на 20 відсотків;

зниження рівня материнської смертності на 30 відсотків;

 

 

Наступні законопроекти мають ґендерно нейтральну мову, проте їхній вплив імовірно буде різним для жінок і чоловіків в силу наявної відмінності у ґендерних ролях жінок і чоловіків. Тому наведені законопроекти відповідатимуть більше традиційним ґендерним потребам жінок, які мають дітей.

 

Наступний законопроект, імовірно, матиме більший ґендерний вплив на чоловіків, які переважно є цільовою аудиторією, на яку спрямований згаданий законопроект. Тому він більше відповідає ґендерним потребам чоловіків, які належать до категорії, згаданої в законопроекті.

 

3574

07.11.2013

Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо працівників калійно-магнієвих копалень

Народний депутат України
Сікора О.М.

       
 

Освіта та бібліотечна справа є сферами зайнятості, в яких превалюють жінки, тому група, на яку матимуть вплив наступні законопроекти, переважно складатиметься з жінок.

2243/П

12.11.2013

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про освіту" (щодо безкоштовного підвезення дітей та педагогічних працівників в сільській місцевості)

Народний депутат України
Гриневич Л.М.

       
       

3653

20.11.2013

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (щодо приватизації будівель)

Народний депутат України
Томенко М.В.
Одарченко Ю.В.
Матіос М.В.
Геращенко І.В.

       

2344а/П

20.11.2013

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення доповнень до статті 45 Житлового кодексу Української РСР (щодо забезпечення права педагогічних працівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів на отримання житла в першочерговому порядку)

Народний депутат України
Кілінкаров С.П.

 

 

Безпосередній вплив наступних законопроектів охопить більшу кількість чоловіків, ніж жінок, хоча ґендерні диспропорції швидко змінюються з переходом на контрактну армію.

 

 

3663

21.11.2013

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (щодо приведення у відповідність до європейських стандартів)

Народний депутат України
Пацкан В.В.
Шевченко А.В.
Луценко І.С.

 

3657

21.11.2013

Проект Закону про чисельність Збройних Сил України на 2014 рік

Президент України

3656

21.11.2013

Проект Закону про чисельність Збройних Сил України на 2013 рік

Президент України

                 
 
             
 

 

Наступні ремарки стосуються не проектів законів, а проектів постанов щодо вшанування визначних осіб. Наводимо без коментарів імена чоловіків і жінок, яких пропонували згадати народні депутати протягом листопада - грудня.

 

Іван Мазепа, Патріарх Йосип Сліпий, Іван Труш, Левко Ревуцький, Панас Саксаганський, Генріх Нейгауз, Юрій Гагарін, Григорій Сковорода, Станіслав Людкевич, Микола Гоголь, Шолом Алейхем – 11 осіб

Софія Караффа-Корбут, Марія Приймаченко – 2 особи